REKLAMA ANT TRANSPORTO PRIEMONIŲ

Naudojame lipnią spalvotą plėvelę bei karbono imitacijos lipdukus

Klijuojame skaitmeniniu būdu spaustus, neribotos spalvinės įvairovės lipdukus, fotonuotraukas.

Langams klijuoti naudojame ir perforuotą plėvelę, kuri persimato iš vidaus, o iš lauko nepraleidžia vaizdo.

Siūlome daugkartinio naudojimo magnetinius lipdukus, juos patogu klijuoti ant asmeninio automobilio jį naudojant darbo reikalais, nes magnetinį lipduką galima bet kada nuimti.

ATLIKTI DARBAI